Konference Architektura dětem

13. – 14. října 2017, Fakulta architektury ČVUT v Praze

Pořádá Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze
ve spolupráci s Město přátelské k dětem, z. s. a To město, z. s.

Garantem konference je prof. Ing. arch. Irena Šestáková.

„Jedině děti vědí, co hledají.“

Antoine de Saint-Exupéry

Srdečně Vás zveme na konferenci Architektura dětem,  jejímž cílem je propojit architekty, pedagogy a ostatní, kteří se zabývají osvětou dětí ve vnímání architektury a vystavěného prostoru.

Jak vytvořit úspěšný program, který je využitelný pro školy nebo pro organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí? Jaké metody se osvědčují při komunikaci s dětmi? Jak jsou děti ovlivněny prostředím, ve kterém se denně pohybují? Proč je povědomí o architektuře a vystavěném prostředí v dětském věku důležité? Jak děti mohou být aktivní již dnes a jak to v budoucnu může přispět ke zlepšení občanské společnosti?

 

Na tyto otázky budeme hledat odpovědi!

Témata:

  • Osvěta veřejnosti v architektuře a vystavěném prostředí
  • Výuka architektury pro děti, příklady dobré praxe a inspirace
  • Tvorba metodiky pro výuku architektury ve školách
  • Děti a město, vztah dětí k veřejnému prostoru

 

 

Zapojte se do aktuální diskuse o tom, jaký vztah by děti měly mít k architektuře a veřejnému prostoru a jak vzbudit ve veřejnosti o toto téma zájem?

 

Více informací

 >>

Registrace

Děkujeme Váš zájem, ale kapacita konference je naplněna. Budeme rádi, když nám napíšete e-mail kontakt a rádi Vám na něj pošleme odkaz na video záznam a další výstupy.

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Odesláním souhlasíte se všeobecnými podmínkami:

 

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje, mohou být organizátorem konference zpracovávány v rozsahu potřebném pro daný účel.

 

Program

Pátek 13. 10.

 

8:30 – 9:30

Registrace

 

9:30 – 10:00

Úvodní slovo

Irena Šestáková, Mirjana Petrik, Zuzana Zbořilová, FA ČVUT

 

Průběhem konference nás bude provázet Martin Nawrath

 

10:00 – 11:15 / 1. blok

 

Téma Architektura a osvěta

David Vávra - architekt,  herec, spisovatel a zakladatel Ateliéru Davida Vávry

Kateřina Vrbová - Ministerstvo pro místní rozvoj

Petr Lešek - Česká komora architektů

Marek Sivák - Pěstuj prostor, z. s.

 

Diskuze

 

11:15 – 11:30 / Přestávka s občerstvením

 

11:30 – 13:00 / 2. blok

 

Téma Architektura a vzdělávání

Miroslav Hřebecký - EDUin, o.p.s.

Alena Hesová - Národní ústav pro vzdělávání

Vlasta Urbanová - vzdělávací program Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o.p.s.

Alice Šmídová - učitelka na Základní škole Františkovy Lázně

Pihla Meskanen - ředitelka Arkki school of architecture for children and youth z Helsinek

 

Diskuze

 

13:00 – 14:00    / Oběd

Během oběda bude možné prohlédnout postery, prezentace příkladů dobré praxe, a popovídat si s autory těchto projektů.

 

14:00 – 15:15 / 3. blok

 

Téma Děti a město

Mirjana Petrik - FA ČVUT, Město přátelské k dětem, z.s.

Lenka Burgerová - Městská část Praha 7

Jitka Přerovská - Nadace Proměny Karla Komárka

Rory Olcayto - ředitel Open-City v Londýně

 

Diskuze

 

15:15 – 15:30 / Přestávka s občerstvením

 

15:30 – 17:30 / Diskuze

Závěrečná diskuze bude probíhat formou kulatých stolů.

Stoly bude koordinovat a následnou závěrečnou debatu moderovat Martin Nawrath.

 

 

Sobota 14. 10.

 

8:30 –  9:30  / Registrace

 

9:30 - 11:30 / Příklady dobré praxe

 

Vzdělávací programy pro děti a s dětmi

Kristýna Stará – Architekti ve škole, FA ČVUT

Pavla Jenková - Nadace VIA

Nadace Proměny Karla Komárka

Město přátelské k dětem, z. s.

Marek Sivák - Pěstuj prostor, z.s.

Vladimír Balda - FUA TUL Liberec, projekt Malí architekti

Zuzana Zbořilová, Aleška Čeňková, Markéta Hossingerová - To město, z. s.

Lucie Nippertová - Artschool, Brno

Olga Buciová – Moravská galerie

 

11:30 – 12:00  / Přestávka s občerstvením

 

Během přestávky bude možné prohlédnout postery, prezentace příkladů dobré praxe, a popovídat si s autory těchto projektů.

 

12:00 – 13:30 /  Workshopy

 

Ukázky programů

Sweet architecture - Arrki School of architecture for children and youth

Workshopu se zúčastní děti ve věku 6 až 10 let

 

Jeden svět na školách - Člověk v tísni

Workshop je určený pedagogům, prosíme zájemce o přihlášení e-mailem na tym@architekturadetem.cz

 

 

Změna programu vyhrazena.

 

Kontakt

Organizační tým konference:

 

e-mail:

tym@architekturadetem.cz

 

 

 

 

ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice

 

 

 

 

sledujte nás na Facebooku

Spoluorganizátoři:

Partner:

Konference se koná pod záštitou:

webbdesign by hlava4