Architektura a vzdělávání

V našem vzdělávacím systému je v současnosti téma architektury vyučováno pouze okrajově. Pokud se učitelé tématem vůbec zabývají, zužuje se jejich zájem na především výklad dějin architektury. Současná architektura je opomíjena úplně. Architektura je obor velmi náročný, obsahuje jak kategorii estetickou tak technickou, zasahuje do mnoha oblastí od matematiky a fyziky přes výtvarnou výchovu až po ekologii a výchovu k občanství. Je tedy průřezovým tématem, a podobně jako u dalších podobných témat je otázkou, jak ji do výuky integrovat.