Konference Architektura dětem

13. – 14. října 2017, Fakulta architektury ČVUT v Praze

Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze
ve spolupráci s Město přátelské k dětem, z.s. a To město, z.s.

Garantem konference je prof. Ing. arch. Irena Šestáková.

„Jedině děti vědí, co hledají.“

Antoine de Saint-Exupéry

Všem hostům a prezentujícím děkujeme za účast na obou dnech konference. Věříme, že stejně jako my – organizační tým, jste byli s průběhem konference spokojeni a že jste si odnesli nejen inspiraci, informace a kontakty, ale také chuť se tématem architektury pro děti zabývat.

 • David Vávra

  David Vávra

  Architekt, herec, spisovatel a zakladatel Ateliéru Davida Vávry. Architekturu lidem hezky přiblížil jako spoluautor a zasvěcený průvodce úspěšného televizního seriálu Šumná města.

  x
 • Martin Nawrath

  Martin Nawrath

  V poslední době se Martin Nawrath ocitá nejčastěji v roli facilitátora a moderátora. Má za sebou facilitaci stovky veřejných diskuzí v oblasti participativního plánování veřejných prostranství, strategického plánování a řešení konfliktů. Pracuje a pracoval například pro Kancelář architekta města Brna, Nadaci Partnerství, Nadaci Via a další neziskové organizace, města, obce apod. Téma komunit, participace a ochrany životního prostředí v širším kontextu čas od času reflektuje články a blogy (RESPEKT) a čerstvě v ranních úvahách na stanici Českého rozhlasu Vltava. Bude moderátorem konference.

  x
 • Vlasta Urbanová

  Vlasta Urbanová

  Vlasta Urbanová je bývalá středoškolská pedagožka a je dlouhodobě zapojena do vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, jehož cílem je prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přinášet do škol důležitá témata -například lidská práva, enviromentální témata, téma občanské angažovanosti nebo mediální gramotnosti. V rámci programu působí především jako lektorka seminářů pro učitele nejen v České republice, ale i např. v Makedonii, Srbsku, Moldávii, Gruzii, Arménii a Kyrgyzstánu. Základem jejího přístupu ke studentům je respekt k jejich osobnosti a podněcuje v nich touhu hledat moudrost sama v sobě. Její příspěvek bude na téma vzniku a rozvoje programu Jeden svět na školách, jeho šíření do škol a povědomí veřejnosti.

  x
 • Miroslav Hřebecký

  Miroslav Hřebecký

  Je lektorem a konzultantem ve vzdělávání s ředitelskou zkušeností z veřejné základní školy a soukromého gymnázia. V EDUin má na starosti spolupráci se zřizovateli škol, koordinuje cenu za inovace ve vzdělávání Eduína, je spoluautorem nástroje Co umím na podporu pozitivní motivace dětí, založil celostátní soutěž školních webů sCOOL web. Vzděláním pedagog, v tuto chvíli se věnuje výuce dospělých, jeho semináři prošlo přes 1500 vedoucích pracovníků ve školství. Skrze svoji znalost praxe na školách se ve svém příspěvku pokusí zamyslet nad možnostmi, přínosy a riziky revize současného kurikula.

  x
 • Pihla Meskanen

  Pihla Meskanen

  Je ředitelkou Arkki school of architecture for children and youth z Helsinek, která se před dvaceti lety stala průkopníkem ve vzdělávání dětí v architektuře. Za tu dobu škola vytvořila vzdělávací programy pro finské školství i volnočasové organizace, organizuje kurzy a workshopy pro 3500 účastníků ročně a školí učitele základních i mateřských škol.

  x
 • Rory Olcayto

  Rory Olcayto

  Je ředitelem Open-City v Londýně, organizace, která má s architektonickou osvětou už 24letou zkušenost. Open-City mimo jiné pořádá festival otevřených budov Open House, který je populární po celém světě a už třikrát ho ocenili i Pražané. Organizace rovněž pořádá výukové programy o architektuře pro děti základních škol, kterými ročně projdou tisíce účastníků.

  x

Architekturu by děti měly poznávat už od školních let. Proč je to důležité a jak dětem architekturu přiblížit? Chtěli jsme otevřít diskuzi o tom, jak vyučovat na školách téma architektury a veřejného prostoru, jak v dětech probudit zájem o jejich nejbližší okolí a jak je zapojit do jeho proměny. Na konferenci se tak propojili architekti, pedagogové a další, kteří se zabývají osvětou dětí ve vnímání architektury a prostředí.

Témata:

 • Osvěta veřejnosti v architektuře a vystavěném prostředí
 • Výuka architektury pro děti, příklady dobré praxe a inspirace
 • Děti a město, vztah dětí k veřejnému prostoru

Program

Více informací

Tisková zpráva

Prezentace řečníků

Pátek 13. října

Sobota 14. října

Výstupy z konference

Připravujeme pdf z Vašich podnětů ke stažení.

Jedním z hlavních cílů konference bylo upřesnění náplně platformy Architektura dětem na FA ČVUT.

Co potřebují pedagogové, lektoři, architekti a rodiče, kteří chtějí vzdělávat děti v architektuře? Co je třeba udělat pro prosazení tématu do všeobecného povědomí? Jak se mohou děti aktivně podílet na proměně svého okolí? Co funguje, co naopak ne a jaké je řešení pro zlepšení situace?

Účastníci hledali odpovědi na tyto otázky u kulatých stolů pod vedením Martina Nawratha, Marka Siváka, Heleny Šimicové Dienstbierové a Mirjany Petrik.

Z diskuze vzešla pestrá směsice nápadů například na vytvoření pracovní skupiny k řešení tématu při Ministerstvu pro místní rozvoj. Účastníci navrhli vytvořit databázi architektů ochotných působit ve výuce. Výstupy svých projektů by příště mohly prezentovat samy děti na vlastní dětské konferenci. Chybí srozumitelná metodika pro výuku architektury, nové kontakty mezi pedagogy se mohou využít pro její testování. Je potřeba vytvořit komplexní program, který je využitelný pro školy nebo pro organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí.

Na základě vašich podnětů připravujeme networking organizaci, která má za cíl rozvíjet aktivní online skupiny, digitální knihovnu pro řešené téma a dále zprostředkovávat zkušenosti z dobré praxe.

Co děláme:

 • Stránky konference: www.architekturadetem.cz zůstanou živé, budeme je i nadále používat pro naši platformu šíření informací a událostí.
 • Facebooková stránka: Architekturadetem bude propojovat skupinu a informovat o aktuálních projektech. Budeme moc rádi za šíření a podporu této skupiny.
 • Připravujeme druhou navazující konferenci, která se uskuteční na podzim 2018.
 • Ve spolupráci s pedagogy a dalšími odborníky vytváříme metodiku Achitektura dětem, která bude využitelná na školách, pro volnočasové organizace nebo pro vzdělávání dětí rodiči.

Sborník z konference

Zapojte se

Vy, kdo jste zapálenými zájemci o téma architektury a dětí, zapojte se do vznikající platformy Architektura dětem na FA ČVUT.

Hledáme:

 • učitele, kteří by rádi učili architekturu a chtěli by jí rozumět
 • školy, které by se rády podílely na testování metodiky
 • organizace, které by mohly představit svůj projekt na konferenci 2018
 • lidi z pedagogických fakult, kteří by v budoucnu mohli téma prosadit do vzdělávání učitelů
 • architekty, kteří by se rádi podíleli na výuce nebo by mohli nabídnout exkurzi
 • dobrovolníky, kteří by měli chuť zapojit se například do realizace workshopů, organizace konference, propagace projektu
 • nadšence z veřejnosti, kteří budou informace o architektuře a veřejném prostoru a o projektech pro děti šířit do svého okolí
 • sponzory a partnery, kteří by nás mohli jakýmkoliv způsobem podpořit

Napište nám na adresu: tym@architekturadetem.cz. Těšíme se na veškeré Vaše podněty.

Kontakty

Organizační tým konference:

 • Prof. Ing. arch. Irena Šestáková
  předsedkyně organizačního výboru

  Prof. Ing. arch. Irena Šestáková

  architektka a pedagožka na FA ČVUT, dlouhodobě se věnuje problematice přístupnosti prostředí a sociálního začlenění. Tuto problematiku také přednáší v rámci předmětu Nauka o stavbách. Je zástupkyní vedoucího Ústavu nauky o budovách a proděkankou pro pedagogickou činnost FA. Působí v architektonickém ateliéru Atelier Šesták. Garantka konference.

  x
 • Ing. arch. MgA. Zuzana Zbořilová
  výkonná členka organizačního týmu
  tel: +420 602 189 631

  Ing. arch. MgA. Zuzana Zbořilová

  architektka, fotografka, pedagožka na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Doktorandka na FA ČVUT, kde se podílí na metodice pro výuku architektury do škol. Předsedkyně spolku To město, z. s., který se zabývá osvětou v architektuře. Iniciátorka projektu Architektura do škol aneb Město letí (www.mestoleti.cz) realizovaném v Plzni.

  x
 • Ing. arch. Mirjana Petrik
  výkonná členka organizačního týmu
  tel.: +420 774 414 626

  Ing. arch. Mirjana Petrik

  architektka a doktorandka na FA ČVUT, kde zároveň učí, asistuje v ateliéru Hanson a vede výzkumné projekty zaměřené na problematiku dětí ve městě. Zakladatelka a předsedkyně spolku Město přátelské k dětem, z. s. (www.childfriendlycity.cz), který propojuje veřejnou správu, odborníky a mladé občany v projektech zaměřených na městské plánování, vzdělávání a participaci dětí a mládeže.

  x
 • Ing. Markéta Patelová
  koordinátorka konference
  tel.: +420 728 210 964

  Ing. Markéta Patelová

  interiérová designérka, žila v Londýně, ve Španělsku a v jihovýchodní Asii. V současnosti žije v Praze – Bubenči, kde spolupracuje na organizaci několika projektů kombinujících dětskou hru s vnímáním veřejného prostoru (Zažít město jinak a Děti budí Bubeneč 2017). Je členkou spolku Město přátelské k dětem, se kterým realizovala participační projekt pro místní školy – Děti a město.

  x
 • Ing. arch. Pavel Lupač
  výkonný člen koordinačního týmu

  Ing. arch. Pavel Lupač

  Architekt a doktorand na FA ČVUT zabývající se tvorbou prostoru pro osoby se zrakovým postižením. Člen vědeckých týmů řešících problematiku navrhování sociálních staveb. Ve své architektonické praxi se zabývá projekty staveb pro bydlení.

  x

e-mail:
tym@architekturadetem.cz


ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice


sledujte nás na Facebooku

Spoluorganizátoři:
Partner:
Konference se konala pod záštitou:
Spoluorganizátoři:
Partner:
Konference se konala pod záštitou: