Děti a město

Způsob využívání veřejného prostoru dětmi se v posledních letech radikálně proměnil. Ještě nedávno bylo samozřejmostí, že děti běhaly celé odpoledne venku, dnes je ale jejich čas mnohem více organizovaný. Zejména ve městech jsou děti rodiči rozváženy do kroužků nebo sedí doma u počítače. Dřívější samozřejmá realita může být dnes chápána téměř jako zanedbání péče ze strany rodičů. Jaký je za takových podmínek vztah dětí k prostředí? V současnosti je trendem progresivních měst brát děti a dětskou hru vážně, mnohdy jako jednu z hlavních priorit.