O konferenci

Děti a město

Konference 2018

Prostor pro hru

25. – 26. 10. 2018

Konference Architektura dětem 2018 Děti a město / Prostor pro hru představila různé pohledy jednotlivých aktérů zapojených do procesu navrhování, realizace, provozování a užívání prostoru pro hru. Čeští i zahraniční řečníci, kteří se tématem dětí a hry ve veřejném prostoru dlouhodobě zabývají, prezentovali ukázky příkladů dobré praxe.

Smyslem konference bylo otevřít diskuzi o tom, jak herní prostory ve městech reagují na potřeby dětí, jaká úskalí a specifika sebou nese proces jejich navrhování a provozování a v neposlední řadě také, jak v dětech probudit zájem o jejich nejbližší okolí a jak je zapojit do jeho proměny.

Chtěli jsme stanovit vizi, která povede ke zkvalitnění prostředí pro hru a trávení volného času dětí, mládeže a celé komunity. Výsledným výstupem z konference je memorandum Děti a město / Prostor pro hru.

Mirjana Petrik, Magdlena Smetanová

Výstupy z konference

Spot 2018

Sborník ke stažení

Čtvrtek 25. 10. 2018

  • BLOK I / DĚTI A HRA
  • BLOK II / SITUACE U NÁS
  • BLOK III / NAVRHOVÁNÍ PROSTORŮ PRO HRU
  • BLOK IV / NORMY, CETRIFIKACE, INSPEKCE
  • BLOK V / VIZE KONCEPCE HRY VE MĚSTĚ

Pátek 26. 10. 2018

  • BLOK I / ZAPOJENÍ DĚTÍ DO PROCESU NAVRHOVÁNÍ
  • BLOK II / HERNÍ HODNOTA VERSUS BEZBEČNOST
  • BLOK III / NAVRHOVÁNÍ V PRAXI
  • BLOK IV / POVRCHOVÉ MATERIÁLY HERNÍCH PROSTORŮ
  • BLOK V / HODNOCENÍ PŘÍNOSNÉHO RIZIKA

Stahujte

Memorandum

Děti a město / Prostor pro hru

Podpořit