Architektura dětem

Uvolněme dětem křídla!

Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze
ve spolupráci s Město přátelské k dětem a To město
Garantkou konference je prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Děti a město

Konference 2018

Prostor pro hru

25. – 26. 10. 2018

CAMP / Centrum architektury a městského plánování
v Praze

Hra je pro vývoj dětí klíčová. Skrze hru děti poznávají samy sebe i okolní svět. Kvalita hry se odvíjí od kvality prostředí, ve kterém probíhá. Přijďte si vyslechnout názory odborníků a zapojte se do diskuze o zefektivnění procesu navrhování, realizace a certifikace herních prostorů tak, aby co nejlépe sloužily svým uživatelům, tedy dětem!

„Dětství je základ člověka“

Sigmund Freud

Program Řečníci konference
Více o konferenci... Architecture to Children Conference...

Hosté konference

 • Tim Gill

  nezávislý školitel, spisovatel a konzultant zabývající se tématem dětské hry, Velké Británie. Ve své práci upozorňuje na potřebu vyváženého přístupu k riziku, které je s dětskou hrou spojeno.

  Tim Gill

  je nezávislý školitel, spisovatel a konzultant z Londýna, který se dlouhodobě věnuje dětské hře. Obhajuje právo dětí si svobodně hrát a zkoumat své okolí a upozorňuje na potřebu vyváženého přístupu k riziku, které tyto činnosti přirozeně doprovází. Ve svých článcích a přednáškách pokrývá široké spektrum témat souvisejících s dětmi: počínaje jejich výchovou a vzděláváním, přes trávení volného času až po otázky plánování a urbanismu spojené s navrhováním herních prostorů.

  Tim je autorem knihy No Fear: Growing up in a risk-averse society (Beze strachu: Vyrůstání ve společnosti, která odmítá rizika)  z roku 2007, kterou New York Times popsaly jako příručku pro volnější a rizikovější hru. V roce 2017 získal od  Winston Churchill Memorial Trust stipendium na studium městského plánování „přátelského k dětem“ v Evropě a v Kanadě. Je bývalým ředitelem Children’s Play Council (nyní Play England), v roce 2002 byl delegován, aby vedl první komplexní revizi postoje britské vlády k dětské hře.

  x
 • Helena Menezes

  ředitelka H. Menezes Risk Vision, Portugalsko. Od roku 2000 zastupuje evropskou organizaci spotřebitelů ANEC. Konzultantka a školitelka v oblasti bezpečnosti dětí.

  Helena Menezes

  je konzultantka a školitelka v oblasti bezpečnosti dětí a posuzování rizik, se kterými se děti setkávají ve vystavěném prostředí, především na hřištích. Zabývá se nejen vlivem těchto rizik na zdraví dětí, ale i problematikou inkluze. Od roku 2000 zastupuje evropskou organizaci spotřebitelů ANEC ve výboru Evropských standardů pro dětská hřiště. Učí, jak s těmito standardy pracovat tak, aby se staly užitečným nástrojem pro odhalování a posuzování možných rizk při navrhování herních prostorů, a to od předprojektové fáze až po fázi jejich užívání.

  x
 • Nicola Butler

  ředitelka Hackney Play Association a členka rady Play England ve Velké Británii. Spoluautorka úspěšné knihy o utváření herních prostorů.

  Nicola Butler

  je ředitelkou asociace Hackney Play, která provozuje tři „dobrodružná“ hřiště (adventure playgrounds) ve znevýhodněných částech východního Londýna. Koncept „dobrodružného“ hřiště pochází ze Skandinávie a je založen na myšlence, že k inspirativní hře dětem velmi dobře poslouží volné materiály a prvky různorodého původu, které lze zajímavým způsobem pozměňovat a dále tvořivě využívat.

  Dalším zajímavým projektem asociace Hackney Play je podpora obyvatel, aby usilovali o krátkodobé uzavírky silnic pro automobilovou dopravu a tak v nich alespoň dočasně umožnili volnou dětskou hru.

  Nicola je také členkou rady Play England, sdružení pro dětskou hru v Anglii a je spoluautorkou oceňované knihy o navrhování úspěšných herních prostorů. (Design for Play: A guide to creating successful play spaces).

  x
 • Lenka Šulová

  významná česká psycholožka působící na katedře psychologie FF UK v Praze . Je autorkou řady publikací zabývající se psychickým vývojem dítěte.

  Lenka Šulová

  působí na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde vede oddělní sociální psychologie. Ve své práci se zaměřuje na psychický vývoj člověka ve společnosti a především na partnerské a rodinné vztahy.  Je řešitelkou mezinárodních výzkumných úkolů zaměřených na raný vývoj dítěte, specifika mateřské a otcovské role, na význam rodinného prostředí ve vztahu k působení instituce na dítě.

  Dlouhodobě pracovala jako psycholog  a dosud má vlastní poradenskou praxi.

  Je autorkou a spoluautorkou řady psychologických publikací, mezi jinými knihy Raný psychický vývoj dítěte. Je členkou mnoha odborných psychologických společností v ČR i zahraničí, účastní se pravidelně mezinárodních odborných setkání i výzkumných aktivit.

  x
 • Elger Blitz

  zakladatel a vedoucí designér studia Carve, Nizozemí. Známý pro svůj nekonvenční přístup a osobité nápady při navrhování prostorů pro děti a mládež.

  Elger Blitz

  je zakladatelem a vedoucím designérem studia Carve. Již více jak 25 let se věnuje navrhování dětských hřišť a herních ploch ve veřejném prostoru. Svým inovativním myšlením a důrazem na herní hodnotu veřejných ploch dokáže naplnit požadavky současných uživatel a zároveň držet krok s nejnovějšími trendy.

  Jednotlivé designérské úkoly pojímá komplexně, s přesahem do různých oborů. Díky svému nekonvenčnímu přístupu k navrhování je žádaným lektorem na řadě univerzit v Nizozemsku i v zahraničí.

  x
 • Matěj Hájek

  sochař, spoluzakladatel skupiny Ztohoven. Spolupracoval na vzniku několika „Playscape“ projektů na pomezí krajinné architektury a landartu.

  Matěj Hájek

  Sochař, spoluzakladatel skupiny Ztohoven; spolupracoval na vzniku několika „playscape“ projektů na pomezí krajinářské architektury a landartu“.

  Je spoluautor společně s architektkou Terezou Kučerovou z ateliéru Molo architekti nového projektu Herní krajina Pecka v Krkonoších.

  x
 • Julian Richter

  tesař a truhlář, zakladatel světoznámé firmy na výrobu herních prvků Richter Spielgeräte GmbH, která se na trhu pohybuje déle jak 50 let. Byl předsedou Evropského výboru pro standardizaci (CEN).

  Julian Richter

  vystudoval zpracování dřeva a již od svých studií (od roku 1967) se věnuje výrobě herních prvků. Autorkou prvních návrhů herních vybavení, které realizoval, byla jeho matka, která pracovala jako sociální pracovnice a dobře věděla, jak a s čím si děti rády hrají. Postupně se jeho malá tesařská dílna rozrostla na světově známou firmu, která si na poli výroby herních prvků zaujímá vedoucí postavení. Od 70. let se Julien Richter aktivně podílí na vzniku a vývoji standardů pro zařízení dětských hřišť. Nikdy nezapomíná na své poslání a sice věrnost dětem a jejich potřebám. Jedním z jeho nejoblíbenějších rčení je: “As much play value as possible – as much safety as needed” tedy maximalizovat herní hodnotu a zároveň zajistit takovou bezpečnost, jaká je nezbytná. Tento posun v chápání bezpečnosti podnítil řadu designérů a výrobců k realizaci nových nápadů. V Evropě tak ve spolupráci s certifikačními institucemi, jako je např. TÜV Süd, pojišťovnami a právníky, propukla doslova revoluce v pojetí herních prvků.

  x
 • Harry Harbottle

  je předsedou organizace Play Scotland. Působil v Evropské komisi pro bezpečnost spotřebitelů a zároveň byl členem Evropského výboru pro standardizaci (CEN) v komisi zabývající se bezpečností herního vybavení.

  Harry Harbottle

  má zkušenosti s prací na vysokých pozicích ve statutárních orgánech, v privátním sektoru i jako dobrovolník, takže velmi dobře chápe benefity i frustrace, které s sebou tyto tři odlišné pozice přináší, když přijde na vznik kvalitního veřejného prostoru. Harry působil 20 let jako expert v Evropské komisi pro bezpečnost spotřebitelů a bezpečnost dětí a zároveň byl nezávislým členem Evropského výboru pro standardizaci (CEN) v technické komisi zabývající se bezpečností herního vybavení. Je spoluautorem průvodce evropských norem pro zařízení dětských hřišť. Harry se sám osobně podílel na vzniku řady inspirativních herních prostorů a doma ve Skotsku má svou vlastní konzultační firmu CATE Consultancy. Společně s Theresou Casey je spoluautorem knihy “Free to Play – A guide to creating accessible and inclusive play spaces” (Svoboda si hrát – průvodce navrhování dostupných a inkluzívních herních prostorů). V současnosti je předsedou organizace Play Scotland, která dlouhodobě bojuje za práva dětí si hrát.

  x

Místo konání konference

CAMP

Centrum architektury a městského plánování
Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera

(mapa)

Financováno z grantu SVK ČVUT.

Hlavní organizátor

ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Kontakty

 • Organizátoři konference

 • Irena Šestáková
  předsedkyně organizačního výboru

 • Magdalena Smetanová
  koordiátorka konference
  tel: +420 724 768 424

 • Zuzana Zbořilová
  výkonná členka organizačního týmu
  tel: +420 602 189 631

 • Mirjana Petrik
  výkonná členka organizačního výboru
  tel: +420 774 414 626

 • Petr Lešek
  výkonný člen organizačního výboru

 • e-mail:
  tym@architekturadetem.cz

 •  sledujte nás na Facebooku