Tým platformy

 • Irena Šestáková
  architektka a pedagožka na FA ČVUT

  Irena Šestáková

  architektka a pedagožka na FA ČVUT, dlouhodobě se věnuje problematice přístupnosti prostředí a sociálního začlenění. Tuto problematiku také přednáší v rámci předmětu Nauka o stavbách. Je zástupkyní vedoucího Ústavu nauky o budovách a proděkankou pro pedagogickou činnost FA. Působí v architektonickém ateliéru Atelier Šesták. Garantka konference.

  x
 • Mirjana Petrik
  architektka a doktorandka na FA ČVUT
  tel: +420 774 414 626

  Mirjana Petrik

  architektka a doktorandka na FA ČVUT, kde zároveň učí, asistuje v ateliéru Hanson a vede výzkumné projekty zaměřené na problematiku dětí ve městě. Zakladatelka a předsedkyně spolku Město přátelské k dětem, z. s. (www.childfriendlycity.cz), který propojuje veřejnou správu, odborníky a mladé občany v projektech zaměřených na městské plánování, vzdělávání a participaci dětí a mládeže.

  x
 • Zuzana Zbořilová
  architektka, doktorandka na FA ČVUT
  tel: +420 602 189 631

  Zuzana Zbořilová

  architektka, fotografka, pedagožka na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Doktorandka na FA ČVUT, kde se podílí na metodice pro výuku architektury do škol. Předsedkyně spolku To město, z. s., který se zabývá osvětou v architektuře. Iniciátorka projektu Architektura do škol aneb Město letí (www.mestoleti.cz) realizovaném v Plzni.

  x
 • Markéta Patelová
  interiérová designérka
  tel: +420 728 210 964

  Markéta Patelová

  interiérová designérka, žila v Londýně, ve Španělsku a v jihovýchodní Asii. V současnosti žije v Praze – Bubenči, kde spolupracuje na organizaci několika projektů kombinujících dětskou hru s vnímáním veřejného prostoru (Zažít město jinak a Děti budí Bubeneč 2017). Je členkou spolku Město přátelské k dětem, se kterým realizovala participační projekt pro místní školy – Děti a město.

  x
 • Magdalena Smetanová
  zahradní projektantka
  tel: +420 724 768 424

  Magdalena Smetanová

  projektantka soukromé a veřejné zeleně pod hlavičkou ateliéru In-site, jehož je spoluzakladatelkou. Dlouhodobě se věnuje prostorům pro hru a zahradám pro děti. Na toto téma také přednáší. Je členkou spolku Město přátelské k dětem, z. s. a České asociace pro krajinářskou architekturu – Sekce Společnosti pro Zahradní a krajinářskou tvorbu (ČAKA/CZALA).

  x
 • Markéta Markgraf Hossingerová
  pedagožka, doktorandka na FA ČVUT
  +420 702 910 763

  Markéta Markgraf Hossingerová

  pedagožka a doktorandka na FA ČVUT. Podílela se na vzniku didaktických programů pro školy na hradě Švihov a je autorkou edukativního projektu žákovské expedice po městském sídlišti Políbení panelem. Místopředsedkyně spolku To město (www.mestoleti.cz), který se věnuje vzdělávání dětí v architektuře. Má zde na starost pedagogickou část projektu a vztah edukačních programů k RVP. Zájmově se zabývá i alternativními pedagogickými směry jako je waldorfská nebo Montessori pedagogika.

  x

Zajímá Vás téma architektury a dětí natolik, že se chcete více zapojit? Připojte se k platformě Architektura dětem..

Hledáme:

 • učitele, kteří by rádi učili architekturu a chtěli by jí rozumět
 • školy, které by rády zapojily do projektu nebo se podílely na testování metodiky
 • organizace a jednotlivce, které by spolupracovaly na konferenci 2019
 • lidi z pedagogických fakult, kteří by v budoucnu mohli téma prosadit do vzdělávání učitelů
 • architekty, kteří by se rádi podíleli na výuce nebo by mohli nabídnout exkurzi
 • dobrovolníky, kteří by měli chuť zapojit se do realizace workshopů, organizace konference, propagace projektu
 • nadšence z veřejnosti, kteří budou informace o architektuře a veřejném prostoru a o architektonických projektech pro děti šířit mezi své přátele
 • sponzory a partnery, kteří by nás mohli jakýmkoliv způsobem podpořit

e-mail:
tym@architekturadetem.cz


sledujte nás na Facebooku