Architektura dětem

Uvolněme dětem křídla!

Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze
ve spolupráci s Město přátelské k dětem a To město
Garantkou konference je prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Konference 2019

PARTICIPACE DĚTÍ A MLÁDEŽE

24. – 25. 10. 2019

CAMP / Fakulta architektury ČVUT, Praha

Ať už se jedná o náměstí, park, ulici, předprostor školy, školní zahradu či hřiště, děti by měly být součástí procesu navrhování. Jsou totiž největšími odborníky na hru a vědí, jak trávit svůj volný čas. Participace patří mezi základní občanská práva demokratické společnosti.

„Nikdy nejste moc malí na to, abyste mohli něco změnit.““

Greta Thunberg

Více o konferenci...

Hosté konference

 • Ingvil Aarholt Hegna

  architektka a konzultantka pro oblast participace v Norsku. Pracuje pro organizaci Design and Architecture Norway (DOGA), kde vede projekt zaměřený na vývoj metod zapojování občanů do plánování

  Ingvil Aarholt Hegna

  je konzultantkou organizace Design and Architecture Norway (DOGA), kde se specializuje na oblast participace v plánovacím procesu. Vystudovala architekturu na Oslo School of Architecture a postgraduál v oboru Masterplanning se zaměřením na budování sociálního kapitálu v komunitě.

  V DOGA vede projekt zaměřený na vývoj nástrojů a metod k zajištění zákonné povinnosti obcí zapojit občany do plánovacích procesů. Také byla vedoucí projektu “Kid’s tracks”, který byl zahájen v roce 2014, založeném na využití digitální technologií dětmi, metodou využitou v roce 1990 Evou Almhjell ve Vestfoldu. Tento nástroj umožňuje dětem a mládeži účastnit se plánovacích procesů, cílovými skupinami jsou norské školy a obce.

  x
 • Osamu Okamura

  architekt, děkan Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci, pět let byl ředitelem mezinárodních festivalů a konferencí reSITE

  Osamu Okamura

  byl pět let ředitelem mezinárodních festivalů a konferencí reSITE šířících dobrou praxi při navrhování a správě obyvatelných měst, spolupracoval s Českou televizí na dokumentárním seriálu ProStory nebo s Moravskou galerií na sérii Architektonických procházek. V loňském roce v rámci Fulbrightova stipendia absolvoval studijní pobyt v Chicagském architektonickém centru, kde se zaměřil především na programy pro děti a mládež, se záměrem rozběhnout edukační aktivity Nadace české architektury, v jejíž správni radě působí. Je kurátorem finálního výstupu evropského projektu Shared Cities: Creative Momentum – divadelní performance a on-line videosérie – a děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

  x

Registrace

Prosíme, vyplňte políčka označená hvězdičkou *.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami. Dále souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a s jejich zařazením do naší databáze, na dobu neurčitou s vědomím, že jde pouze o údaje nezbytně nutné k tomu, aby Vám mohly být zasílány informace o objednávce a pro případnou navazující komunikaci týkající se platformy Architektura dětem. Tyto údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám.

Obchodní podmínky
Registrace na konferenci je platná po obdržení registračního poplatku. V případě zrušení konference ze strany organizátora obdržíte plnou částku účastnického poplatku zpět a to do 30 dnů od ohlášení zrušení konference. V případě vaší neúčasti se nevrací registrační poplatek, ale je možné vyslat za sebe jiného účastníka.

Místo konání konference

24. 10. 2019 / CAMP

Centrum architektury a městského plánování
Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera

(mapa)

25. 10. 2019 / FA ČVUT

Budova Fakulty architektury ČVUT
Thákurova 9
166 34 Praha 6

(mapa)

Financováno z grantu SVK ČVUT.

Hlavní organizátor

ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Kontakty

 • Organizátoři konference

 • Irena Šestáková
  architektka a pedagožka na FA ČVUT

 • Mirjana Petrik
  výkonná členka organizačního výboru
  tel: +420 774 414 626

 • Zuzana Zbořilová
  výkonná členka organizačního výboru
  tel: +420 602 189 631

 • Alina Sereda
  koordinátorka hostů konference
  tel: +420 773 034 160

 • Veronika Kovářová
  koordinátorka PR

 • Markéta Markgraf Hossingerová
  výkonná členka organizačního výboru

 • Pavel Lupač
  grafický vizuál

 • e-mail:
  tym@architekturadetem.cz

 •  sledujte nás na Facebooku