Architektura dětem

Uvolněme dětem křídla!

Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze
ve spolupráci s Město přátelské k dětem a To město
Garantkou konference je prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Konference 2019

PARTICIPACE DĚTÍ A MLÁDEŽE

24. – 25. 10. 2019

CAMP / Fakulta architektury ČVUT, Praha

Ať už se jedná o náměstí, park, ulici, předprostor školy, školní zahradu či hřiště, děti by měly být součástí procesu navrhování. Jsou totiž největšími odborníky na hru a vědí, jak trávit svůj volný čas. Participace patří mezi základní občanská práva demokratické společnosti.

„Nikdy nejste moc malí na to, abyste mohli něco změnit.““

Greta Thunberg

Více o konferenci...

Hosté konference

 • Ingvil Aarholt Hegna

  Norská architektka a konzultantka pro participaci. Pracuje v organizaci Design and Architecture Norway (DOGA), vede projekt zaměřený na vývoj metod zapojování občanů do plánování

  Ingvil Aarholt Hegna

  je konzultantkou organizace Design and Architecture Norway (DOGA), kde se specializuje na oblast participace v plánovacím procesu. Vystudovala architekturu na Oslo School of Architecture a postgraduál v oboru Masterplanning se zaměřením na budování sociálního kapitálu v komunitě.

  V DOGA vede projekt zaměřený na vývoj nástrojů a metod k zajištění zákonné povinnosti obcí zapojit občany do plánovacích procesů. Také byla vedoucí projektu “Kid’s tracks”, který byl zahájen v roce 2014, založeném na využití digitální technologií dětmi, metodou využitou v roce 1990 Evou Almhjell ve Vestfoldu. Tento nástroj umožňuje dětem a mládeži účastnit se plánovacích procesů, cílovými skupinami jsou norské školy a obce.

  x
 • Osamu Okamura

  architekt, děkan Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci, pět let byl ředitelem mezinárodních festivalů a konferencí reSITE

  Osamu Okamura

  byl pět let ředitelem mezinárodních festivalů a konferencí reSITE šířících dobrou praxi při navrhování a správě obyvatelných měst, spolupracoval s Českou televizí na dokumentárním seriálu ProStory nebo s Moravskou galerií na sérii Architektonických procházek. V loňském roce v rámci Fulbrightova stipendia absolvoval studijní pobyt v Chicagském architektonickém centru, kde se zaměřil především na programy pro děti a mládež, se záměrem rozběhnout edukační aktivity Nadace české architektury, v jejíž správni radě působí. Je kurátorem finálního výstupu evropského projektu Shared Cities: Creative Momentum – divadelní performance a on-line videosérie – a děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

  x
 • Klára Šimáčková Laurenčíková

  speciální pedagožka, garantka projektu Nové služby Ministerstva zdravotnictví, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a předsedkyně Vládního výboru pro práva dítěte

  Klára Šimáčková Laurenčíková

  je speciální pedagožka, momentálně působí na Ministerstvu zdravotnictví jako odborná garantka projektu Nové služby v rámci psychiatrické reformy. Je předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, externě přednáší na Katedře speciální pedagogiky PedF UK a je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte.

  Intenzivně se zajímá o kvalitu a otevřenost vzdělávacích systémů, je aktivní rovněž v oblasti transformace systému péče o ohrožené děti.

  x
 • Ondřej Lněnička

  ředitel základní školy profesora Švejcara, organizátor Zasedání mladých, lektor žákovských parlamentů pro společnost CEDU

  Ondřej Lněnička

  Je ředitelem základní školy profesora Švejcara, organizátor Zasedání mladých, zastřešujícího žákovského parlamentu všech základních škol na Praze 12, lektor žákovských parlamentů pro společnost CEDU.

  x
 • Vít Zeman

  náměstek primátorky Statutárního města Jihlavy, dlouhodobě se zabývá managementem udržitelného rozvoje měst a obcí směrem k vyšší užitnosti i kráse jejich center

  Vít Zeman

  Náměstek primátorky Statutárního města Jihlavy.  Stavební inženýr se zaměřením na plánování měst a obcí po celé ČR. Dlouhodobě se zabývá managementem udržitelného rozvoje měst a obcí. Jako externí poradce řídí rozvoj měst směrem k vyšší užitnosti i kráse jejich center.

  Zároveň je pohybovým specialistou a lektorem zdravého životního stylu, propagátor myšlenky aplikace zdravého životního stylu do plánování měst.

   

  x
 • Blanka Klimešová

  koordinátorka projektů Bezpečné cesty do školy a Pěšky do školy a místopředsedkyně organizace Pražské matky

  Blanka Klimešová

  Koordinátorka projektů Bezpečné cesty do školy a Pěšky do školy a místopředsedkyně organizace Pražské matky, z. s. V rámci uvedených projektů pracuje se školami na mapování jejich okolí, identifikaci nebezpečných míst a navrhovaní takových řešení, která podporují bezpečné a samostatné dopravování dětí. Propaguje pěší dopravu jako zdravý způsob každodenního cestování. Věnuje se analýze dat z dotazníkových šetření dopravního chování a jejich interpretaci.

  Program Bezpečné cesty do školy je participativním projektem pro celou školní komunitu. Zapojuje především děti, jako hlavní uživatele okolí škol do procesu mapování stávajícího stavu a navrhování takových řešení, která jsou vstřícná pěším. Řešení, která z programu Bezpečné cesty do školy vychází, podporují větší bezpečí a samostatnost dětí, ale také kultivují veřejný prostor a zvyšují jeho pobytové kvality.

  x
 • Karolína Koubová

  primátorka Statutárního města Jihlavy, profesí kulturní manažerka, dlouhodobě se zabývá tématem rozvoje města prostřednictvím kultury

  Karolína Koubová

  primátorka Statutárního města Jihlavy, profesí kulturní manažerka, dlouhodobě se zabývá tématem rozvoje města prostřednictvím kultury

  x
 • Jiří Hušek

  architekt, jeden z iniciátorů projektu Krok ze školy do přírody, díky kterému se rodiče a škola společně podíleli na proměně školní zahrady ZŠ na Petřinách

  Jiří Hušek

  Architekt a otec dětí navštěvujících ZŠ Petřiny v Praze, jeden z iniciátorů projektu Krok ze školy do přírody, díky kterému se rodiče a škola společně podíleli na proměně školní zahrady. Základem je hledání společného jazyka a náhled do profese architekta prostřednictvím tematických workshopů a zážitkových tvůrčích dílen bez nároku na konkrétní výsledek.

  Tématem příspěvku je rozvíjení principů aktivní účasti a kompetentního rozhodování. Představen bude vývoj přístupu na základě dvou akcí – komunitního projektu proměny školní zahrady ZŠ Petřiny sever Praha 6 a projekt venkovních učeben SCIO Praha 9.

   

   

  x

Registrace

Prosíme, vyplňte políčka označená hvězdičkou *.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami. Dále souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a s jejich zařazením do naší databáze, na dobu neurčitou s vědomím, že jde pouze o údaje nezbytně nutné k tomu, aby Vám mohly být zasílány informace o objednávce a pro případnou navazující komunikaci týkající se platformy Architektura dětem. Tyto údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám.

Obchodní podmínky
Registrace na konferenci je platná po obdržení registračního poplatku. V případě zrušení konference ze strany organizátora obdržíte plnou částku účastnického poplatku zpět a to do 30 dnů od ohlášení zrušení konference. V případě vaší neúčasti se nevrací registrační poplatek, ale je možné vyslat za sebe jiného účastníka.

Místo konání konference

24. 10. 2019 / CAMP

Centrum architektury a městského plánování
Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera

(mapa)

25. 10. 2019 / FA ČVUT

Budova Fakulty architektury ČVUT
Thákurova 9
166 34 Praha 6

(mapa)

Financováno z grantu SVK ČVUT.

Hlavní organizátor

ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Kontakty

 • Organizátoři konference

 • Irena Šestáková
  předsedkyně organizačního výboru konference

 • Mirjana Petrik
  výkonná členka organizačního týmu
  tel.: +420 774 414 626

 • Zuzana Zbořilová
  výkonná členka organizačního výboru
  tel: +420 602 189 631

 • Radka Kmochová
  koordinátorka řečníků
  tel: +420 776 001 131

 • Alina Sereda
  koordinátorka hostů konference
  tel: +420 773 034 160

 • Veronika Kovářová
  výkonná členka organizačního výboru

 • Markéta Markgraf Hossingerová
  výkonná členka organizačního výboru

 • Veronika Kastlová
  realizace audiovizuálních výstupů

 • Pavel Lupač
  grafický vizuál

 • Petr Lešek
  výkonný člen organizačního výboru

 • e-mail:
  tym@architekturadetem.cz

 •  sledujte nás na Facebooku